Campuspuljen

I Campuspuljen kan byens studerende søge op til 5.000 kr. i støtte til studenterarrangementer og -projekter. Der gives tilsagn senest 2 uger efter, at ansøgningen er modtaget.

Campuspuljens formål

Campuspuljen skal medvirke til at styrke det brede samarbejde om at gøre Kolding til en stadig mere attraktiv studie- og uddannelsesby.

Puljens formål er at opmuntre til og støtte et levende og aktivt studieliv i Kolding Kommune. 

 

Puljens støtter følgende fokusområder:

• Sport
• Kultur (koncerter, events, udstillinger, workshops, foredrag, forestillinger)
• Faglige arrangementer
• Sociale arrangementer
• Mødesteder og rammer til fælleskabende aktiviteter

Der gives bl.a. støtte til markedsføring samt materialer til afvikling af ovenstående.

 

Hvem kan søge støtte?

Studerende som er indskrevet på et af byens fire videregående uddannelsesinstitutioner (SDU, UC SYD, DSKD og IBA Erhvervsakademi Kolding).

 

Hvad kan der søges støtte til?

Tilskud gives til arrangementer og initiativer, som normalt ikke vil kunne gennemføres uden økonomisk støtte.

Følgende forhold vil blive vurderet i forbindelse med ansøgningerne:

 • Der lægges positivt vægt på at aktiviteter bliver skabt i et samarbejde på tværs af uddannelsesinstitutioner.
 • Såfremt der er tale om en aktivitet, så skal denne foregå i Campusområdet fx på en af de 4 videregående uddannelsessteder eller på udendørsarealet i nærheden uddannelsesstederne.
 • Der skal være offentlig adgang for studerende fra de videregående uddannelsesinstitutioner til arrangementer.
 • Arrangementer skal foregå i Kolding Kommune.
 • Arrangementer skal være annonceret offentligt.
 • Campuspuljen kan søges sammen med midler fra andre puljer, fonde, sponsorer mv.

 

Der kan ikke søges støtte til:

Som hovedregel ydes der ikke tilskud til:

Følgende typer af udgifter:

 • Aflønning af arrangører af aktiviteten
 • Kommercielle aktiviteter


Følgende typer af aktiviteter:

 • Byfester, tivoli m.v., hvor studerende som målgruppe ikke er tydelig
  Aktiviteter, der på ansøgningstidspunktet er under afholdelse eller er afholdt
  Foredragsvirksomhed, hvor emnet ikke relaterer sig til et af de opstillede formål
 • Private aktiviteter
 • Aktiviteter med velgørende formål
 • Aktiviteter med religiøse formål
 • Aktiviteter med politiske formål

 

Sådan søger du:

Send en mail til campus@kolding.dk, hvor idéen beskrives, og hvad den økonomiske støtte til skal bruges til.

Du er velkommen til at booke et møde, hvor du kan få sparring og på din idé.