UC SYD

På pædagoguddannelsen uddanner du dig til at løse omsorgs-, lærings- og udviklingsopgaver i vuggestuer, børnehaver, SFO'er, bofællesskaber, døgntilbud, mm.

Du får mulighed for at specialisere dig inden for dagtilbuds-, skole/fritids- og social- og specialpædagogik, og du vil i løbet af uddannelsen komme i praktik flere gange. Praktikken kan også foregå i udlandet, hvis du ønsker det.

Uddannelsen er både praktisk og teoretisk og varer 3½ år. Når du er færdig som pædagog, kan du kalde dig professionsbachelor.

Vi har en engageret lærerstab og en administration, der står klar til at hjælpe dig med alt det praktiske. Vi råder over moderne IT-faciliteter, værksteder inden for natur, musik, drama og billedkunst, samt et stort fagbibliotek. På Campus Kolding har vi også et livligt studiemiljø med fester og fredagsbar, og en gang om ugen mødes vi til fredagssamling. Her får du vigtige beskeder af forskellig art, men der er også plads til muntre indslag.

Studieformerne veksler mellem holdundervisning, gruppearbejde og selvstændige studier.

UC SYD Kolding flytter ind i det nye byggeri ved siden af SDU sommeren 2022. Læs mere om det nye byggeri.

Du kan læse mere om vores pædagoguddannelsen i Kolding på ucsyd.dk.